Restaurang Kasarmi finns på ett tegelkasernområde som byggdes av ryssarna på 1910-talet.

Området byggdes under autonomitiden då Finland var ett storhertigdöme i Ryssland. Under ofärdsåren upplöstes de finländska trupperna, och det byggda kasernområdet fylldes av ryska soldater.

Ryssarna lät bygga kasernområden i Finland i syfte att förbättra försvaret och säkra den viktiga järnvägsförbindelsen genom södra Finland. Byggnader i rödtegel som påminde om kasernbyggnaderna i Kouvola började representera den tidens kasernarkitektur.

Under årens lopp ha området inhyst olika militära enheter. På 50- och 60-talen byggdes ett nytt soldathem, en ny kasern och ett sjukhus. Beväringsutbildningen upphörde 1991 då Kouvola stad köpte området. Fram till detta år hade cirka hundratusen beväringar lämnat området med ett militärpass i fickan. I dag verkar ett företagsutvecklingscentrum och ett campus för yrkeshögskolan på det tidigare garnisonsområdet.