Food & Co. Kasarmiravintola sijaitsee venäläisten 1910-luvulla rakentamalla tiilikasarmialueella. 

Alueen rakentaminen sijoittuu autonomian aikaan, jolloin Suomi oli Venäjän suuriruhtinaskunta. Sortovuosien aikana suomalaiset joukot lakkautettiin ja rakennettu kasarmialue täyttyi venäläisestä sotaväestä.

Venäläiset rakennuttivat kasarmialueita Suomen alueelle tarkoituksena parantaa puolustusta ja turvata tärkeää eteläisen Suomen läpäisevää rautatieyhteyttä. Kouvolan kasarmirakennuksia muistuttavat punatiiliset rakennukset alkoivat edustaa ajan kasarmiarkkitehtuuria.

Vuosien varrella alueelle on ollut sijoitettuna eri sotilasyksiköitä. 50- ja 60-luvulla rakennettiin sotilaskoti, uusi kasarmi ja sairaala. Varusmieskoulutus loppui vuonna 1991 Kouvolan kaupungin ostaessa alueen. Siihen mennessä noin satatuhatta varusmiestä on lähtenyt alueelta sotilaspassi taskussaan. Nykyään entisellä varuskunta-alueella toimii yrityskehityskeskus ja ammattikorkeakoulun kampus.